Privacy

10. PRIVACY

10.1 Daalmeijer   zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een bestand.

10.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door Daalmeijer   kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met u is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen.

Wij verklaren bij deze dat wij nooit met u informatie zullen handelen ,of afstaan aan derden.

10.3 De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in uw bestelformulier wanneer u een Product bestelt of heeft besteld.

10.4 Wanneer u in het betaalscherm heeft aangegeven dat u op de hoogte wil blijven van aanbiedingen en nieuwe ontwikkelingen in Daalmeijer   verleent u uitdrukkelijke toestemming aan Daalmeijer   voor het doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen.

10.5 Indien u geen prijs stelt op het door of namens Daalmeijer   doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, kunt u dit schriftelijk (via  e-mail) aan Daalmeijer   laten weten. Daalmeijer   zal in al haar aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar u kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. Daalmeijer   zal deze verwerking van uw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, alsmede uw persoonsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statisch onderzoek door of ten behoeve van Daalmeijer  .

10.6 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via  e-mail) verzoek hiertoe aan Daalmeijer   te richten. Daalmeijer   zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij Daalmeijer   aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via  e-mail) aan Daalmeijer   te melden, waarbij aangeeft of u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. Daalmeijer   zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, ten zij Daalmeijer   hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Daalmeijer   uw persoonsgegevens uit haar bestand verwijderen.